skip to Main Content
Ліцензія МОЗ України, ріш. № 809 від 4 серпня 2016 року

ЛДФ

Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ)-сучасний метод діагностики, що дозволяє оцінити загальний рівень периферійної перфузії, виявити особливості стану і регуляції кровотоку в мікроциркуляторному руслі, що особливо важливо при диференційованому підборі терапії. Метод є об’єктивним, точним, завдяки можливості тривалої експозиції, високочутливим по відношенню до щонайменших змін кровотоку.

Мікроциркуляція об’єднує сукупність дрібних кровоносних судин (артеріол, капілярів, венул), а також лімфатичних капілярів і процесів руху крові і лімфи вздовж судин та обміну речовин між мікроциркуляторним руслом (МЦР) з одного боку і клітинами тканин, міжтканинної рідиною з іншого. Всі зусилля серцево-судинної і дихальної систем спрямовані на підтримку обміну речовин і енергії в тканинах-споживачах на життєво необхідному рівні через мікроциркуляторне русло. У цьому першорядна роль МЦР!

Якщо мікроциркуляція не забезпечує адекватно потребам тканин поставку кисню і речовин – розвивається ішемія (недокрів’я) або гіпоксія (кисневе голодування тканин). Якщо мікроциркуляція не забезпечує адекватного відведення метаболітів і рідини з тканин розвивається набряк або самоотруєння аутоінтоксикація).

Функції мікроциркуляторного русла:

  • Транспортно-дренажна (доставка біологічно активних речовин і видалення продуктів тканинного метаболізму).
  • Регулююча (регуляція кровотоку адекватно актуальним потребам тканини. Депонує (у збірних і м’язових венулах може депонуватися більше 70% об’єму крові), трофічна (постачання тканин поживними речовинами), дихальна (постачання тканин киснем), екскреторна (видалення та утилізація продуктів тканинного метаболізму).

Транскутанна оксиметрія (Tc pO2) відноситься до методів оцінки мікрогемодінамікі. Транскутанне вимірювання напруги кисню дозволяє оцінити функціональний стан судинної системи, тобто наявність адекватного колатерального кровотоку, визначити ступінь ішемії тканин, зробити правильний вибір між консервативним і оперативним методом лікування. Знаючи ступінь насичення киснем, можна прогнозувати можливість загоєння виразкового дефекту.

Дане дослідження застосовують при:

  • Хронічна венозної недостатності;
  • Синдромі і хворобі Рейно – хвороба «холодних рук»;
  • Облітеруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок.
  • Визначення ендотеліальної дисфункції
  • Гангрени нижніх кінцівок;
  • Трофічних виразках;
  • Діабетична мікро-і макроангиопатия (показники, які входять у класифікацію діабетичної стопи PEDIS(див. таблицю):
Безымянный

Підготовка ! Перед дослідженням виключити прийом вазоактивних препаратів протягом 6 годин і куріння протягом 2 годин.

Вимірювання напруги кисню у тканинах нижніх кінцівок.

Безымянный1

Вимірювання пальцевого тиску на нижніх кінцівках.

2
Back To Top